Links

www.kalmia-society.org/cultivars.php?lang=gb - EUROPEAN KALMIA SOCIETY - Laurel Cultivars - The International Kalmia Register and Checklist

www.kalmia.info - Dr K.-H. Hübbers new cultivars of Kalmias

www.goakw.pl - Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusibab-Wyka i Marcin Wyka

www.gowsc.pl - Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice Paulina Kusibab-Popowicz i Mirosław Popowicz S.C.

www.brzezna.pl - Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o.

Updated on: 2020-11-04

Up
About us  |  Our offer  |  Available  |  Placing Orders  |  News  |  Information  |  Gallery  |  How to contact us  |  Links  |  Site map  |  Polityka Cookies

Copyright © 2013 - in-vitro.pl